ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนลับแลพิทยาคม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์